Ein del av webportalen:

brimi land logo2

Vianvang:
Arne`s eigen spisestad. Ei oppleving, og ei reise verd.
brimibue.no:
Internettbutikk med lite tå kårt!
Brimi Fjellstugu:
Heimekoselig overnattingsstad mellom høge og mektige fjell.
Brimisæter:
Opplev ekte sæterliv
Brimi Eventyr:
Skreddarsyr aktivitetar for di gruppe.
BrimiSkogen:
Ekstremsport og utfordring til både små og store:

Generell produktinfo

arne"Naturen gjev lov og set grenser. Vi må slutte å utfordre naturens grenser. Som kokk kan eg ikkje gjeva meg sjølv fridom overfor råvara. Det er ikkje eg som skal stå i fokus, men eg kan bruke meg sjølv til å få fram eit budskap, ei meining. Det skal ikkje vera motsetning i dette, det skal væra ærleg, både mot folk og råvarer og ikkje minst naturen".

Overordna:

-Brimiprodukta tilfredsstillar Arne Brimis matfilosofi
"Naturens Kjøken".
-Brimiprodukta bidreg med noko helit spesielt eller unikt.
-Brimiprodukta gjev matopplevingar utanom det vanlege.
-Råvarane står alltid i sentrum.

Forutsetning:
-Alle Brimiprodukt utviklast i samarbeid med Arne Brimi.
-Alle Brimiprodukt er godkjent av Arne Brimi.
-Bruk av kunstige tilsetningsstoff unngås.
-Der det er nødvendig skal minimalisering tilstrebast.
-Bruk av genmodifiserte ingrediensar forekjem ikkje.